Annuïteitenhypotheek

Met een annuïteitenhypotheek wordt tijdens de gehele looptijd een maandelijks gelijkblijvend bedrag betaald. Dit bedrag bestaat uit de verschuldigde rente aangevuld met de aflossing. De bruto maandlasten blijven tijdens de looptijd gelijk. Naarmate de looptijd vordert, neemt de schuld af. Hierdoor dalen de rentelasten en dus ook de fiscale aftrek, waardoor de netto maandlasten stijgen.

Voordelen van een Annuïteitenhypotheek

Je lost tijdens de looptijd de schuld af

In het begin relatief lage netto maandlasten

Ook recht op hypotheekrente aftrek bij een nieuwe hypotheek

De bruto lasten blijven gedurende de rentevasteperiode gelijk

Nadelen van een Annuïteitenhypotheek

Het fiscale voordeel neemt gedurende de looptijd af

In het begin van de looptijd los je relatief weinig af

De eigenwoningreserve neemt minder snel toe in vergelijking met de lineaire aflosvorm