JUIST Woordenboek

Wij willen JUIST dat jij op de hoogte bent van de lastige begrippen welke je tegen kan komen tijdens het (advies)traject. Hieronder staat een korte beschijrving per begrip. Meer informatie nodig over een of meerdere begrippen? Laat het ons weten!

Aflossingsvrije hypotheek

Bij deze hypotheekvorm los je niet af, je betaald alleen rente over de openstaande hypotheekschuld

Akte van levering

Dit is een akte die bij de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Deze worden ingeschreven bij het Kadaster.

Algemene Nabestaandewet (Anw)

Dit is een sociale voorziening die onder bepaalde voorwaarden een uitkering verstrekt aan jou of je partner bij het overlijden.

Annuiteiten hypotheek

Bij deze hypotheekvorm betaal je bruto, gedurende jou rentevaste periode hetzelfde maandbedrag. Deze is opgebouwd uit rente en aflossing. Na 30 jaar is jou hypotheek automatisch volledig ingelost. Zie ook aflosvormen.

Arbeidsongeschikt

Dit is wanneer jij door ziekte, een ongeval of andere gebreken niet meer in staat bent om zelfstandig in je inkomen te voorzien. Dit risico nemen wij tijdens ons adviesgesprek met jou. Er zijn verschillende varianten mogelijk om hiervoor een verzekering af te sluiten.

Bankgarantie

Dit is een garantie die door een externe partij namens de koper wordt gestort bij de notaris. Dit geeft de verkoper meer zekerheid dat de woning daadwerkelijk wordt afgenomen. Vaak is dit 10% van de koopsom. In de koopovereenkomst staat precies wanneer dit geregeld moet zijn. Betaald je dit liever zelf, dat kan ook. Dan heet dit een waarborgsom. Dit bedrag krijg je terug en/of wordt verrekend bij het moment dat jij de sleutels krijgt bij de notaris.

Bankspaarhypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt tijdens de looptijd van de hypotheek een bedrag gespaard op een geblokkeerde spaarrekening. Deze rekening is betaald voor het aflossen van je hypotheek. Je betaald in deze vorm rente, een premie/inleg en vaak zit hier ook een verzekering voor overlijden bij.

Belastingteruggave

Wanneer jij een eigen huis hebt en een hypotheek, dan is de kans groot dat jij recht hebt op belastingteruggave bij het doen van je inkomstenbelasting. Betaalde hypotheekrente kunnen vaak als aftrekpost worden opgegeven, waardoor jij minder belasting betaald. Dit wordt ook wel hypotheekrenteaftrek genoemd. Ook bij het kopen, oversluiten of verbouwen van je huis zijn er vaak eenmalige aftrekposten.

Beleggingshypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt vermogen voor het aflossen opgebouwd door een aparte beleggingsrekening.

Bereidstellingsprovisie

Een hypotheekofferte blijft voor een beperkte periode geldig. Soms kan jij deze verlengen. Daarover wordt de bereidstellingsprovisie betaald. 0,25% over de hypotheeksom is gebruikelijk. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Bijleenregeling

Deze regeling is bedoeld om huiseigenaren te stimuleren om bij het verhuizen de overwaarde van het huis te gebruiken voor de financiering van het nieuwe huis.

BKR-registratie

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt jou kredietwaardigheid gecontroleerd. Hier worden alle kredieten hoger dan €250 en andere contracten met een financiële verplichting geregistreerd. Het hangt af welke codering jij in het BKR hebt of een hypotheek afsluiten mogelijk is.

Boedelverdeling

Tijdens een relatie bouwen jullie gemeenschappelijke bezittingen en soms ook schulden op. Wanneer de relatie wordt beeindigd, moet dit worden verdeeld.

Boeterente

Dit is het bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt waneer jij de hypotheek eerder aflost dan afgesrproken. De geldverstrekker loopt inkomen mis en ter compesatie betaal jij dan deze boete. Hoe hoog deze boete is hangt af van verschillende zaken. Aflossen kan door het met eigen geld te doen maar ook door het oversluiten naar een andere geldverstrekker.

Bouwdepot

Dit is een gesloten rekening waaruit kosten voor verbouw, verduurzamen, renovatie of nieuwbouw betaald kunnen worden. Jij levert bonnetjes aan en de geldverstrekker keert het bedrag uit naar jou of bijvoorbeeld de aannemer. Het bouwdepot is gesplitst in categorieen zoals keuken, badkamer of energiebesparende voorzieningen.

Bouwkundige keuring

Dit is een objectief onderzoeksrapport naar de staat van onderhoud van een huis. Anders dan een taxatierapport geeft dit rapport geen waarde van het huis, maar naar eventuele kosten. Bijvoorbeeld; er is betonrot geconstateerd dit zijn €15.000 aan directe kosten. Dit is in veel gevallen geen verplicht rapport maar soms wel aan te raden.

Bouwrente (Nieuwbouw 2023)

Bouwrente betaal jij bij de bouw van een nieuwbouwwoning. Dit betaal jij aan de bouwer/aannemer van de woning. Deze bouwrente betaal jij over de periode vóór het sluiten van de koop-/ aanneemovereenkomst, wanneer de bouwer al kosten heeft gemaakt voor de grond en de bouw. De bouwrente is opgebouwd uit de werkelijke kosten plus de rente die hierover betaald moet worden. Deze kosten zijn niet aftrekbaar maar vormen een onderdeel van de koopprijs. Lees ook ”uitstelrente”

Box 1

Hierin valt het inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen woning en winst uit onderneming. In deze belasting box vindt ook de verrekening plaatst van de hypotheekrenteaftrek

Box 3

In deze belastingbox vindt het verrekenen van belasting op vermogen plaats.

Dagrente

Bij dagrente wordt gekeken naar de rente op of rond de dag waarop jij naar de notaris gaat om de hypotheekakte te laten passeren. Is de rente lager dan op jou offerte, dan krijg jij de lagere rente op de dag van passeren. Is de rente hoger, dan blijft de rente zoals in het in de offerte genoemd is.

Depotrente

Staat er nog geld in het bouwdepot wat nog niet is gebruikt, dan ontvang je hierover depotrente. Het hangt er af per bank of deze gelijk is aan de te betalen rente.

Doorhalen (royeren) hypotheek

Dit is het uitschrijven van een hypotheek uit het hypotheekregister. Een notaris is hier de juiste persoon voor.

Doorlopend krediet

Dit is een krediet waarbij je een bepaalde opnamelimiet hebt. Is je saldo lager dan het limiet, dan kan je geld hieruit opnemen.

Eigenwoningforfait (EWF)

Dit is een fiscale bijtelling bij het inkomen voor het hebben van een koopwoning. Vaak is dit 0,35% van de WOZ Waarde van jou huis. Hoe hoger de WOZ hoe meer bijtelling op je inkomen, dus meer belasting te betalen.

Eigenwoningreserve

Deze reserve is de verkoopopbrengst van je huis min de verkoopkosten en de resterende hypotheekschuld.

Energiebesparende maatregelen (EBV)

Wanneer jij een woning koopt of van plan bent je huidige woning te gaan verduurzamen, dan kun je een hoger hypotheekbedrag krijgen. Wanneer jij je woning financiert en de RBV meeneemt hierin, dan mag je tot 106% (i.p.v 100%) van de waarde van de woning lenen.

Energielabel

Een energielabel informeert over het energieverbruik en dus hoe zuinig een woning is. Een A label is bijvoorbeeld zuinig en een energielabel G absoluut niet. Naast dat het is handig om te weten hoe zuinig je huidige of nieuwe woning is, is het ook verplicht om een energielabel te hebben sinds 2015. Wanneer een woning van de ene naar de andere eigenaar overgaat, moet het energielabel ook worden overgedragen. Een energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Een energielabel nodig? Klik hier voor het maken van een afspraak.

Erfpacht en erfpachtcanon

Dit is een periodieke heffing op grond dat in erfpacht is uitgegeven. Erfpacht is een zakelijk recht om andermans grond te gebruiken. Dit kan alleen op grond gevestigd worden. Zo blijft de grond bijvoorbeeld van de gemeente terwijl de woning die er opstaat van jou is. Meestal is dit door de gemeente maar het kan ook particulier zijn. Erfpachtcanon kan gezien worden als een vorm van huur voor de grond. Heeft jou (toekomstige) woning te maken met erfpacht, geef dit aan bij je adviseur.

Executiewaarde

Dit is de getaxeerde waarde van een woning bij gedwongen verkoopt. Hier kan jij mee te maken krijgen wanneer de hypotheek voor een lange tijd niet wordt betaald.

Execution only

Dit betekend dat jij zonder advies van een adviseur, zelf een hypotheek of verzekering afsluit.

Extra aflossen

Heb jij spaargeld over of heb jij bijvoorbeeld een schenking of erfenis ontvangen, dan kan jij er voor kiezen om een extra aflossing te doen op jou hypotheek. Let op, dit mag lang niet bij alle geldverstrekkers onbeperkt gedaan worden. Vraag jou adviseur of dit kan zonder boetes.

Fiscale partners

Echtgenoten of geregistreerde partners zijn automatisch fiscale partners. Ook wanneer je als ongehuwd samenwonen en ingeschreven staan in het BRP op hetzelfde adres. Er zijn meerdere voorwaarden, vraag hier dus goed naar bij jou adviseur. Het voordeel van fiscale partners is dat je samen belastingaangifte mag doen, je kan daarom de aftrekposten bij het hoogste inkomen plaatsen waardoor dit belastingvoordelen kan opleveren.

Geregistreerd partner

Dit is een samenlevingsvorm met dezelfde wettelijke status als een huwelijk.

Gezondheidsverklaring

Dit is een formulier die ingevuld dient te worden bij het aanvragen van een verzekering met een dekking bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Vul deze altijd naar waarheid in.

Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om een woning te herbouwen wanneer deze bijvoorbeeld is afgebrand. De waarde hiervan wordt meestal vastgesteld middels een taxatierapport. De waarde hiervan is belangrijk voor o.a. de opstalverzekering en/of de VVE.

Hogere Hypothecaire inschrijving

Alle hypotheken worden ingeschreven in een hypotheekregister. Daarin staat het bedrag en de perso(o)n(en) die de hypotheek is/zijn aangegaan. Dit doet een notaris. Een hogere hypothecaire inschrijving kan ook. Als jij de hypotheek later wil verhogen voor bijvoorbeeld een verbouwing, dan kan dit zonder dat jij weer langs de notaris moet. Natuurlijk moet deze verhoging wel passen op je inkomen en op de waarde van de woning.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij het aangaan van een hypotheek wordt jij persoonlijk aansprakelijk voor de verantwoordelijkheden die aan deze hypotheek zitten. Dit betekend o.a. het betalen ervan. Wanneer jij een huis koopt met bijvoorbeeld je partner, dan wordt hij/zij ook hoofdelijk aansprakelijk. Dit is altijd 100% per persoon.

Hybride warmtepomp

Deze warmtepomp combineert een kleine warmtepomp met een cv-ketel. De pomp haalt de energie uit de buitenlucht of ventilatielucht waardoor het minder stroom verbruikt dan dat het aan warmte oplevert. Dit is een duurzame manier van verwarmen en is per 2026 verplicht.

Hypotheekakte

Een notaris maakt vaak twee akten op. De akte van levering en de hypotheekakte. In de hypotheekakte staan alle gegevens en bepalingen van je hypotheek. Hier geef jij de woning als onderpand aan de bank in ruil voor de geldlening om de woning mee te kopen. De hypotheekakte wordt ingeschreven bij het Kadaster door de notaris.

Hypotheekgever- en hypotheeknemer

In het bindend aanbod staan de termen hypotheekgever en hypotheeknemer. De hypotheekgever is iemand die een woning als onderpand aanbiedt. Dit ben jij dus als huizenkoper. De  hypotheeknemer is de geldverstrekker.

Hypotheekregister

Dit is een openbare administratie van het Kadaster waarin alle gevestigde hypoteken in geregistreerd staan.

Hypotheekvormen

Er zijn verschillende manieren om een lening af te lossen. Klik hier om te zien welke vormen er zijn voor een hypotheek.

Isoleren

Door je woning te isoleren bespaar je op het energieverbruik. Benieuwd hoe jij je huis isoleren en hoe je dit kan financieren? Klik hier om vrijblijvend een afspraak te plannen.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Dit staat in het renteaanbod genoemd van de geldverstrekker en is bedoeld om jou te laten zien wat de hypotheek gedurende de hele looptijd kost. Dus niet alleen het bedrag aan rente en aflossing maar ook de bijkomende kosten. Denk hierbij aan onze advies- en bemiddelingskosten, taxatiekosten, eventuele NHG Kosten en notariskosten.

Kadaster

Deze instelling houdt het hypotheekregister bij. Hierin staan de eigendom van onroerende zaken in geregistreerd. Dit register is openbaar en dus ook beschikbaar voor jou. Makelaars en notarissen gebruiken dit bij hun onderzoek naar een te verkopen woning.

Koopsom

Dit is de prijs waarvoor jij een woning koopt van de verkoper. Hierin zitten dus niet de kosten koper in.

Kosten Koper (K.K.)

Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om eigenaar van een woning te worden. Denk hierbij aan de overdrachtsbelasting, notariskosten en onze advies- en bemiddelingskosten. Bij een nieuwbouwhuis betaal je geen kosten koper.

Lineaire hypotheek

Bij deze hypotheekvorm betaal je aflossing en rente. De aflossing is gedurende de hele looptijd hetzelfde. Heb jij bijvoorbeeld een hypotheek van €450.000, dan betaal je aan aflossing elke maand €1.250. Uitgaande van een maximale looptijd van 360 maanden. De maandlasten zijn aan het begin hoog en worden elke maand wat lager. Klik hier om de aflosvormen te bekijken.

Looptijd hypotheek

De looptijd van een hypotheek is de periode waarin jij de hypotheek moet terugbetalen. De maximale looptijd is 360 maanden oftewel 30 jaar.

Marktwaarde

Dit is de waarde van de woning wanneer deze vrij op de markt verkocht kan worden. Dit is dus anders dan de vraagprijs, koopsom of de taxatiewaarde.

Meerwerk

Als jij aan een nieuwbouw huisextra werk laat verrichten dan in de originele koop- aanneemovereenkomst is afgesproken, dan is dit meerwerk. Dit is dus niet standaard maar komt bij nieuwbouw wel erg vaak voor. Wil jij bijvoorbeeld wel een uitbouw, een andere keuken of een bad in je badkamer. Een aannemer heeft vaak een meerwerklijst die hij kan uitvoeren. Deze kan jij invullen en lever je bij de hypotheekadviseur in. Zo kan er een bouwdepot worden aangemaakt voor deze kosten. Meerwerk buiten de bouw om kan ook. Vraag hiernaar tijdens je adviesgesprek met ons.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Met NHG loop je als woningeigenaar minder risico en krijg je een rentekorting bij de geldverstrekker. NHG biedt extra zekerheid voor de geldverstrekker dat de hypotheek wordt afbetaald. Een hypotheek met NHG is mogelijk bij een hypotheeksom van maximaal €435.000 in 2023. Natuurlijk zitten hier meer voorwaarden aan. Wij bespreken dit altijd met jou tijdens het adviesgesprek.  Om een hypotheek met NHG af te sluiten betaal je een eenmalig bedrag, de borgtichtprovisie. In 2023 is dit 0,6% van het totale hypotheekbedrag die jij nodig hebt.

Notariskosten

De notaris stelt een hypotheekakte en leveringsakte op. Deze kosten zullen vooraf door de notaris worden gecommuniceerd. In het overzicht van alle kosten die jij van ons ontvangt, zal er een schatting van deze notariskosten worden opgenomen.

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Dit is een gemeentelijke belasting die betaald moet worden voor het eigendom van een woning.

Ontbindende voorwaarde

Dit zijn voorwaarden die in een koopovereenkomst kunnen staan. Op basis van deze voorwaarden kan een overeenkomst kosteloos worden ontbonden. Bespreek deze voorwaarden met je makelaar.

Opstalverzekering

Dit is een verzekering tegen schade aan de woning. Bekijk de informatie over de verzekeringen en Klik hier voor meer informatie over de opstalverzekering.

Overbruggingskrediet

Hier leen je tijdelijk een extra bedrag op je huidige woning. Zo kan jij al een nieuwe woning aankopen met de overwaarde van je huis, zonder dat je hoeft te wachten op de verkoop van je huidige woning. Hieraan zitten natuurlijk wel regels.

Overdrachtsbelasting

Als je een bestaande woning koopt, moet er overdrachtsbelasting worden betaald. Dit is voor een eigen woning 2% van de aankoopwaarde. Wanneer je jonger dan 35 jaar bent en de aankoopwaarde lager is dan €440.000 ben je eenmalig hiervan vrijgesteld.

Overlijdensrisicoverzekering

Deze verzekering keert uit bij het overlijden van de verzekerde persoon. Wanneer jij een partner hebt en/of kinderen, is het erg verstandig om stil te staan bij de financiële gevolgen bij het overlijden. Bespreek dit daarom tijdens het advies goed door met de adviseur.

Overwaarde opnemen

De taxatiewaarde van jouw huis is hoger dan de hypotheek die er op rust. Jij kan dit verschil in sommige gevallen opnemen.

Partner alimentatie

Afspraken over partner alimentatie liggen vast in een echtscheidingsconvenant. Dit wordt betaald wanneer er een behoorlijk verschil in inkomen is tussen ex-partners. Wanneer jij partner alimentatie moet betalen, heeft dit invloed op de maximale hypotheek. Bespreek dit daarom goed met de adviseur.

Pensioen inkomen

Een pensioen ontvang jij wanneer jij gestopt bent met werken na het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Er kunnen meerdere pensioenen zijn. Ook bestaat er een partner pensioen wanneer jij in het verleden gescheiden bent geweest. Is jouw partner overleden, dan bestaat er ook een kans dat jij nabestaande pensioen kan ontvangen. Pensioen opbouw gebeurd door je werkgever en is bedoeld als een inkomensaanvulling op de AOW.

Persoonlijke lening

Dit is een krediet waarbij er rente en aflossing betaald wordt en waarop de looptijd vaststaat. Voor eenn persoonlijke is geen eigen woning nodig. Een persoonlijke lening wordt vaak gebruikt voor relatief grote aankopen zoals auto’s. Weten wanneer een persoonlijke lening voor jou gunstiger is dan een hypotheek? Maak een afspraak of neem even contact met ons op.

Private lease

Een auto kopen op basis van private lease wordt steeds populairder. Zo kan je een nieuwe auto rijden zonder dat je eigenaar wordt. Je betaald maandelijks een vast bedrag waarin alle kosten behalve de brandstof zitten verwerkt. Hierbij wordt er gekozen voor een looptijd en een maximale kilometrage. Let op, een private lease auto heeft flinke invloed op de maximale hypotheek.

Rentekorting

Dit is een korting op de hypotheekrente die je kunt krijgen. Bijvoorbeeld wanneer de hypotheek de met NHG wordt gesloten of als er je maatregelen neemt om het energielabel te verbeteren.

Rentemiddeling

Wanneer jou hypotheekrente hoger ligt dan de actuele rente, kan jij bij een aantal geldverstrekkers gebruik maken van rentemiddeling. Je breekt je huidige rentevastperiode open, krijgt de actuele rente voor een nieuwe rentevaste periode. Voor het openbreken van de rentevaste periode krijg jij een boete. Deze boete wordt uitgespreid over de nieuwe rentevaste periode door middel van een renteopslag. Zo betaal jij de boete dus over de gehele nieuwe rentevaste periode in plaats van in een keer.

Renteopslag

Dit is een verhoging van de rente. Hoe hoger de verhouding tussen de hypotheekschuld en de waarde van het onderpand, des te hoger de rente zal zijn. Deze opslag kan (deels) eraf door bijvoorbeeld extra af te lossen of wanneer de woning meer waard wordt.

Rentevaste periode

Dit is de periode waarin de rente voor jou hetzelfde blijft.

Renteverlies tijdens de bouw

Dit is het verlies dat jij hebt tussen de rente die jij betaald en de rente die jij ontvangt op het saldo die nog in het bouwdepot staat.

Restschuld op je hypotheek

Dit is de schuld die jij overhoudt wanneer de woning die jij verkoopt minder opbrengt dan de openstaande hypotheek.

Risicoverzekeringen

Dit zijn verzekeringen tegen financiële gevolgen voor een bepaald risico. Denk hierbij aan het risico van overlijden of arbeidsongeschikt raken.

Samenlevingscontract

Dit is een overeenkomst tussen partners die gaan samenwonen. Hierin maak je o.a. afspraken over de verdeling van inkomsten, uitgave, vermogensopbouw en schulden naar elkaar. Dit is zeker aan te raden wanneer je samen een woning gaat kopen. Bespreek dit goed met je adviseur en betrek hierbij de notaris!

Starterslening

Dit is een speciaal product voor het kopen van je eerste woning. Dit geldt als een aanvullende lening op de reguliere hypotheek. Hiermee kan het verschil worden overbrugt tussen de prijs van het huis en het gene dat jij nu maximaal kan lenen. Dit is per gemeente afhankelijk net als de voorwaarden die hiervoor gelden.

Subsidie verduurzamen woning

Deze subsidie wordt uitgegeven door de gemeente. Zij stimuleren zo het energiezuiniger maken van bestaande woningen. Of jij hier ook aanspraak kan maken, Maak een afspraak om je plannen door te spreken met een adviseur.

Taxatierapport

Dit is een rapport die wordt opgesteld door een taxateur met daarin de waarde van een woning. Het taxatierapport wordt opgesteld door een beëdigde taxateur is onafhankelijk van koper en verkoper. De uitkomst van dit rapport is erg belangrijk voor het verdere verloop van jou hypotheekaanvraag. Ook kan het oplaten maken van een taxatierapport interessant zijn als jij al een woning hebt. Wanneer de woningwaarde gestegen is, kan dit invloed hebben op de hypotheekrente die jij moet betalen.

Tweede hypotheek

Dit is een financiering die jij neemt boven op de bestaande hypotheek. Dit doe jij bij dezelfde geldverstrekker als waar de huidige hypotheek loopt. Je zou deze verhoging kunnen gebruiken voor een verbouwing, verduurzamen of zelfs voor zaken die niks met het huis te maken hebben. Heb jij zulke wensen? Plan een afspraak om jou mogelijkheden te bespreken.

Uniform Pensioen Overzicht

Dit document ontvang jij jaarlijks van de pensioenuitvoerder met de opgebouwde en de verwachte pensioengegevens.

Van het gas af

De overheid heeft besloten dat iedereen per 2050 niet meer mag koken en stoken op aardgas. Wil jij hier alvast maatregelen op nemen? Klik hier om een afspraak te maken en bespreek jou wensen en wij vertellen jou de mogelijkheden graag.

Variabele rente

Anders dan bij een rentevaste periode, kan je ook kiezen voor een variabele rente. Hier veranderd de rente die jij moet betalen per maand of per kwartaal. Of dit voor jou interessant is, hangt af van jou persoonlijke situatie. Bespreek dit daarom met je adviseur.

Vereniging van Eigenaren (VVE)

Hier heb je mee te maken wanneer je een appartement hebt, of wilt kopen. Als jij een appartement koopt, koop je eigenlijk een exclusief stukje in een gezamenlijk gebouw. Alle eigenaren bij elkaar vormen de VVE. Een VVE is verplicht en heeft allerlei regeltjes waaraan het moet voldoen. Wil jij een appartement kopen, bespreek de VVE situatie dan goed met de makelaar en je adviseur.

Verhuurhypotheek

Ook wel investeringshypotheek genoemd. Je koopt een woning die jij wil verhuren of wilt jou huidige woning gaan verhuren. Dat mag niet zomaar met een reguliere hypotheek. Hoe jij zo’n woning kan financieren? Maak een afspraak met een adviseur. Dan spreken wij de mogelijkheden graag met je door. Let op, een flinke zak eigen geld is bijna altijd noodzakelijk!

Vrij op naam( V.o.n.)

Je koopt een nieuwbouw huis meestal v.o.n. De verkoper van het project neemt de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening. In tegenstelling tot de kosten koper bij een aankoop van een bestaande woning.

Waarborgsom

Dit is een garantie die door een externe partij namens de koper wordt gestort bij de notaris. Dit geeft de verkoper meer zekerheid dat de woning daadwerkelijk wordt afgenomen. Vaak is dit 10% van de koopsom. In de koopovereenkomst staat precies wanneer dit geregeld moet zijn. Betaald je dit liever zelf, dat kan ook. Dan heet dit een waarborgsom. Dit bedrag krijg je terug en/of wordt verrekend bij het moment dat jij de sleutels krijgt bij de notaris.

Woningswaardemeter

Dit is een instrument voor verzekeringen en is gebaseerd op informatie van het Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en gegevens over alle transacties op het gebied van wonen en gebouwen.

Woonquote

Dit is het percentage van jouw inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. De hoogte van deze woonquote is afhankelijk van het totale inkomen, de huidige hypotheekrente en je leeftijd. Dit heeft invloed op jou maximale hypotheek mogelijkheden. Jaarlijks wordt deze woonquote herzien.

WOZ-waarde

Dit staat voor Waardering Onroerende Zaken. Dit is een inschatting voor de waarde van jou huis. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De waarde wordt onder meer bepaald door de ligging, het oppervlakte en de verkoopcijfers van woningen in de buurt.